Noble gases and nitrogen in samples of asteroid Ryugu record its volatile sources and recent surface evolution

Okazaki, Ryuji; Marty, Bernard; Busemann, Henner; Hashizume, Ko; Gilmour, Jamie D.; Meshik, Alex; Yada, Toru; Kitajima, Fumio; Broadley, Michael W.; Byrne, David; Füri, Evelyn; Riebe, My E. I.; Krietsch, Daniela; Maden, Colin; Ishida, Akizumi; Clay, Patricia; Crowther, Sarah A.; Fawcett, Lydia; Lawton, Thomas; Pravdivtseva, Olga; Miura, Yayoi N.; Park, Jisun; Bajo, Ken-ichi; Takano, Yoshinori; Yamada, Keita; Kawagucci, Shinsuke; Matsui, Yohei; Yamamoto, Mizuki; Righter, Kevin; Sakai, Saburo; Iwata, Naoyoshi; Shirai, Naoki; Sekimoto, Shun; Inagaki, Makoto; Ebihara, Mitsuru; Yokochi, Reika; Nishiizumi, Kunihiko; Nagao, Keisuke; Lee, Jong Ik; Kano, Akihiro; Caffee, Marc W.; Uemura, Ryu; Nakamura, Tomoki; Naraoka, Hiroshi; Noguchi, Takaaki; Yabuta, Hikaru; Yurimoto, Hisayoshi; Tachibana, Shogo; Sawada, Hirotaka; Sakamoto, Kanako; Abe, Masanao; Arakawa, Masahiko; Fujii, Atsushi; Hayakawa, Masahiko; Hirata, Naoyuki; Hirata, Naru; Honda, Rie; Honda, Chikatoshi; Hosoda, Satoshi; Iijima, Yu-ichi; Ikeda, Hitoshi; Ishiguro, Masateru; Ishihara, Yoshiaki; Iwata, Takahiro; Kawahara, Kosuke; Kikuchi, Shota; Kitazato, Kohei; Matsumoto, Koji; Matsuoka, Moe; Michikami, Tatsuhiro; Mimasu, Yuya; Miura, Akira; Morota, Tomokatsu; Nakazawa, Satoru; Namiki, Noriyuki; Noda, Hirotomo; Noguchi, Rina; Ogawa, Naoko; Ogawa, Kazunori; Okada, Tatsuaki; Okamoto, Chisato; Ono, Go; Ozaki, Masanobu; Saiki, Takanao; Sakatani, Naoya; Senshu, Hiroki; Shimaki, Yuri; Shirai, Kei; Sugita, Seiji; Takei, Yuto; Takeuchi, Hiroshi; Tanaka, Satoshi; Tatsumi, Eri; Terui, Fuyuto; Tsukizaki, Ryudo; Wada, Koji; Yamada, Manabu; Yamada, Tetsuya; Yamamoto, Yukio; Yano, Hajime et al.
Referencia bibliográfica

Science

Fecha de publicación:
3
2023
Revista
Número de autores
123
Número de autores del IAC
1
Número de citas
3
Número de citas referidas
3
Descripción
The near-Earth carbonaceous asteroid (162173) Ryugu is expected to contain volatile chemical species that could provide information on the origin of Earth’s volatiles. Samples of Ryugu were retrieved by the Hayabusa2 spacecraft. We measured noble gas and nitrogen isotopes in Ryugu samples and found that they are dominated by presolar and primordial components, incorporated during Solar System formation. Noble gas concentrations are higher than those in Ivuna-type carbonaceous (CI) chondrite meteorites. Several host phases of isotopically distinct nitrogen have different abundances among the samples. Our measurements support a close relationship between Ryugu and CI chondrites. Noble gases produced by galactic cosmic rays, indicating a ~5 million year exposure, and from implanted solar wind record the recent irradiation history of Ryugu after it migrated to its current orbit.
Proyectos relacionados
Imagen del Proyecto
Pequeños Cuerpos del Sistema Solar
Este Proyecto estudia las propiedades físicas y composicionales de los llamados pequeños cuerpos del Sistema Solar, que incluyen asteroides, objetos helados y cometas. Entre los grupos de mayor interés destacan los objetos trans-neptunianos (TNOs), incluyendo los objetos más lejanos detectados hasta la fecha (Extreme-TNOs o ETNOs); los cometas, y
Julia de
León Cruz