ORM Common Services Committee - ORM CSC

Composición
Miembro
Dr.
Oscar Blanch
MAGIC Safety and Operations Coordinator
Miembro
Dr.
Adriano Ghedina
DIRECTOR INAF-TNG (Fundación Galileo Galilei)
Miembro
Sra.
Saskia Prins
Miembro
Secretario/a