Institution: Universitetet i Oslo- Institutt for Teoretisk Astrofysikk